Informācija
Preču katalogs

Pirkšanas noteikumi


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.    Šo iepirkuma noteikumu, kā arī tajos norādīto dokumentu un citas informācijas mērķis ir sniegt SIA "Etailer" e-veikala BIGBOX.LVpircējiem un citām personām informāciju par pārdošanai paredzēto preču un pakalpojumu pirkšanas nosacījumiem.

1.2.    Šajos SIA "Etailer" noteikumos izmantotajiem terminiem, kas ir norādīti ar mazajiem un lielajiem burtiem vienskaitļa vai daudzskaitļa formā, ir šāda nozīme:

1.2.1. Pārdevējs - SIA "Etailer", Latvijas Republikā reģistrētais uzņēmums 40203249507, PVN maksātāja numurs LV40203249507, juridiskā adrese Rīga, Maskavas iela 315 - 45, LV-1063;

1.2.2. BIGBOX.LV – elektronisko preču veikals, mājas lapas adrese - www.bigbox.lv.

1.2.3. Pircējs - aktīva fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces e-veikalā BIGBOX.LV.

1.2.4. Noteikumi - šie noteikumi preču iegādei e-veikalā BIGBOX.LV kopā ar īpašajām saitēm uz BIGBOX.LV informācijas sadaļām, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

1.2.5. Puse - Pircējs vai Pārdevējs atsevišķi, kopā saukti par Pusēm.

1.2.6. Personīgā iepirkšanās vide - interneta veikalā BIGBOX.LV reģistrētā Pircēja personas datu, kā arī veikto pasūtīšanas vēstures un pasūtīšanas uzglabāšanas vieta.

1.2.7. Preces - preces un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti e-veikalā BIGBOX.LV vai kurus iegādājas Pircējs.

1.2.8. Līgums - līgums, kas tiek noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju par Preču iegādi.

1.2.9. Privātuma politika - Pircēja personas datu apstrādes, apkopošanas un uzglabāšanas noteikumi elektronikas veikalā BIGBOX.LV.

1.3. Šie noteikumi stājas spēkā, slēdzot līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču iegādi. Pircējam pirms lēmuma pieņemšanas par preču pasūtīšanu e-veikalā BIGBOX.LV, uzmanīgi jāizlasa šie Noteikumi un visas tajos ietvertās atsauces uz BIGBOX.LV informācijas sadaļām.  Pircējs ir atbildīgs par iepazīšanos ar Noteikumiem.

1.4. Noteikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus. Pircējam jāpiekrīt noteikumiem un Privātuma politikai. Ja Pircējs atsakās lasīt un piekrist Noteikumiem un Privātuma politikai, Pircējs nedrīkst aizpildīt pirkuma pasūtīšanu un noslēgt Līgumu.

1.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt Noteikumus. Pirms katra pasūtījuma Pircējam ieteicams pārskatīt Noteikumus, lai pārliecinātos, ka viņš saprot visus Līguma noteikumus un piekrīt visiem nosacījumiem. Pircējs tiks informēts par Noteikumu atjaunināšanu Pircēja personīgajā vidē vai BIGBOX.LV, iegādājoties Preces pirmo reizi pēc jauno noteikumu publicēšanas.

1.6. Pircējam ir jāizlasa arī Pārdevēja publicētā Privātuma politika. Pircējs var vērsties pie Pārdevēja ar tiesībām, kas saistītas ar personas datu apstrādi, vai nepiekrist apstrādei Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.

 

2. PREČU PASŪTĪŠANA, LĪGUMA SLĒGŠANA

2.1. Pircējs var pasūtīt preces BIGBOX.LV e-veikalā, izveidojot savu personīgo pircēja vidi e-veikalā un piesakoties savā personīgā pircēja vidē.

2.2. BIGBOX.LV e-veikalā ievietotajiem preču attēliem ir informatīvs - ilustratīvs raksturs. Preču faktiskais izskats var atšķirties, ņemot vērā ekrāna izšķirtspēju vai Pircēja ierīces, kas izmantota pasūtījuma veikšanai, krāsu maiņu. Pārdevējs cenšas nodrošināt reālākos preces attēlus, bet Pircējs saprot, ka prece realitātē var atšķirties. Arī Preces iepakojums var atšķirties no tā, kas parādīts vietnē BIGBOX.LV.

2.3. Preces, kas atrodamas e-veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja Pārdevējs vairs nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās preces, tas Pircējam par to nekavējoties paziņo e-pastā vai izmantojot citus Pircēja norādītos komunikācijas līdzekļus, un Pircēja pasūtījuma izpilde tiek apturēta. Pircējs skaidri apliecina, ka saprot, ka Preces pasūtījums var tikt atcelts un Pircējam tiek atgriezta nauda par Preces pasūtīšanu, ja Pārdevējs nespēj piegādāt Preci Pircējam tādu iemeslu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

2.4. Preču pasūtījumu var veikt:

2.4.1. darbspējīgas fiziskas personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

2.4.2. fiziskas personas no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu (izņemot emancipētas personas);

2.4.3. juridiskas personas.

2.5. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apliecina, ka ir tiesīgs iepirkties e-veikalā BIGBOX.LV. 

2.6. Pircējs aizpilda visus nepieciešamos laukus Preču pasūtījuma veikšanai un rūpīgi pārbauda visu norādīto informāciju, kas nepieciešama Preču pasūtījuma veikšanai.

2.7. Tiek ņemts vērā līguma noslēgšanas brīdis, kad Pircējs ir izvēlējies Preci (un/vai papildpakalpojumu), izveidojis iepirkumu grozu, veic visas Preces pasūtījuma veikšanas darbības, izvēlas Preces pasūtīšanas apmaksas veidu un noklikšķina uz "Pasūtīt". Kad Pircējs apstiprina Preces pasūtīšanu, tiek nosūtīts e-pasts ar apstiprinājumu par Preces pasūtījuma saņemšanu.

2.8. Pircēja Preces pasūtīšana nozīmē, ka sūtījums ir uzsākts un tiek pārbaudīta preces piegādes iespēja. Pārbaudījis piegādes iespēju un sagatavojis pasūtījumu, Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, nosūtot uz e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu, kā arī nosūta Preces uz Pircēja norādīto adresi vai Pārdevēja biroju pasūtījuma izņemšanai.

2.9. Visi Pircēja pasūtījumi tiek uzglabāti Pircēja personīgajā Pircēja vidē.

2.10. PVN rēķins - rēķins par Preci tiek nosūtīts uz Pircēja norādītu e-pastu. PVN rēķins - rēķins tiek izsniegts dienā, kad kurjers piegādā Preces, vai Preču savākšanas vietā.

2.11. Ja Pārdevējs nespēj izpildīt Preces pasūtīšanu (Preces daudzuma trūkuma dēļ, Piegādātājs atsakās piegādāt Preci vai sakarā ar iespējamu preces cenas kļūdu BIGBOX.LV e-veikalā), Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju, izmantojot viņa norādīto tālruni vai e-pastu, ka pasūtīšanas izpilde nav iespējama. Šajā gadījumā Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, atgriež Pircējam naudu, kas samaksāta par Preci.

 

3. APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

3.1. Preces cena ir norādīta e-veikalā BIGBOX.LV blakus Preces aprakstam. Preču cenas ir norādītas ar PVN summu, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Piegādes cenas un nosacījumi ir norādīti BIGBOX.LV sadaļā "Piegāde".

3.2. Preces cenu nevar mainīt pēc Preces pasūtīšanas apstiprināšanas, ja vien, neskatoties uz Pārdevēja saprātīgajiem un maksimālajiem centieniem nodrošināt cenu pareizību Preces pasūtīšanas laikā, Preces cena ir mainījusies e-veikala informācijas sistēmu tehnisko kļūdu, acīmredzamu kļūdu vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ (kas ir jāpierāda). Ņemot vērā šos apstākļus un to, ka e-veikals BIGBOX.LV nodrošina ārkārtīgi lielu Preču piedāvājumu, dažas no piedāvāto Preču cenām var būt norādītas nepareizi. Šajā gadījumā Pārdevējs rakstiski informē Pircēju pirms Preces pasūtīšanas apstiprināšanas un piedāvā Pircējam pasūtīt Preci par pareizo cenu vai atcelt Preces pasūtīšanu. Ja Pircējs nepiekrīt iegādāties Preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 3 (trīs) darba dienu laikā informējot Pārdevēju. Preces pasūtīšana netiek izpildīta, kamēr nav saņemta Pircēja atbilde. Pēc Preces pasūtīšanas anulēšanas visas Pircēja samaksātās summas Pircējam tiek atgrieztas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.

3.3. Preces pasūtīšanu var apmaksāt:

3.3.1. ar internetbanku;

3.3.2. ar bankas pārskaitījumu;

3.3.3. skaidrā naudā saņemšanas brīdī;

3.3.4. ar PayPal maksājumu;

3.3.5. izmantojot līzinga kompāniju sniegto patēriņa kredīta pakalpojumu.

3.4. Maksājot ar internetbanku, papildu maksājums par pakalpojumu nav jāmaksā. Norēķinoties, izmantojot internetbanku, banka var papildus iekasēt komisijas maksu, kas vienāda ar komisijas maksu par veiktajiem darījumiem bankā.

3.5. Par bankas pārskaitījumu nav jāveic papildu maksa. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, banka var papildus iekasēt komisijas maksu, kas vienāda ar komisijas maksu bankas iekšējiem darījumiem vai uz citu banku, atkarībā no tā, kuru banku Pircējs izmanto.

3.6. Norēķinoties skaidrā naudā piegādes brīdī, tiek piemērota BIGBOX.LV maksa par skaidras naudas paņemšanu.

3.7. Preču piegādes termiņa uzskaite sākas brīdī, kad Pārdevējs apstiprina pasūtījuma izpildes iespēju un sāk tā izpildi, un beidzas, kad:

3.7.1. Pārdevējs saņem samaksu par Preci;

3.7.2. Pārdevējs saņem apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu;

3.7.3. ir saņemts apstiprinājums par Preču pasūtīšanu, Pircējam izvēloties apmaksas veidu - skaidrā naudā.

3.8. Sīkāka informācija par maksājuma veidiem un samaksu ir pieejama BIGBOX.LV sadaļā "Apmaksa".

 

4. PREČU PIEGĀDE

4.1. Preces Pircējam var piegādāt vienā no šiem veidiem:

4.1.1. piegāde ar DPD kurjeru starpniecību;

4.1.2. piegāde uz OMNIVA pakomātiem;

4.2. Ja izvēlaties saņemt sūtījumu ar kurjeru:

4.2.1. sūtījums tiek piegādāts pie daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas vai pie privātmājas durvīm. Izkraušanas un uznešanas pakalpojumi nav iekļauti Preču piegādes cenā, un tie tiek pasūtīti atsevišķi pirms apmaksas par Precēm. Pārdevēja noteiktajos gadījumos par preču iekraušanas un izkraušanas pakalpojumiem samaksu veic Pārdevējs. Pašreizējie Preču iekraušanas un izkraušanas izmēri ir norādīti BIGBOX.LV sadaļā "Piegāde";

4.2.2. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu. Preces pieņem persona, kura veikusi Preču pasūtīšanu un iesniegusi personu apliecinošu dokumentu. Ja Preces pasūtījums ir izveidots uz Pircēja vārda, bet Pircējam nav iespējas pieņemt Preci, Preces pasūtījumā ir jānorāda persona, kuru Pircējs ir pilnvarojis pieņemt Preci. Ja Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, bet Pircējam nav iespējas Preci pieņemt, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par Preces piegādi nepilnvarotai personai.

4.2.3. Ja preces apmaksas veids tiek izvēlēts "skaidrā naudā", piegādes brīdī ir jānodrošina precīza Preces pasūtījuma naudas summa. Ja Pircējam nav precīzas naudas summas, kurjeram ir tiesības atteikties piegādāt Preces. Par preču atkārtotu piegādi tiek iekasēta maksa, kas līdzvērtīga samaksai par sākotnējo piegādi.

4.3. Izvēloties Preces saņemšanu uz OMNIVA pakomātiem:

4.3.1. OMNIVA pakomātā sūtītās pakas maksimālais svars ir līdz 30 kg, maksimālie izmēri - 39 x 38 x 64 cm;

4.3.2. Preces uznešanas pakalpojums netiek sniegts;

4.3.3. sūtījumi OMNIVA pakomātos jāizņem 5 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs e-pastā ir informējis Pircēju, ka Prece ir sagatavota saņemšanai;

4.3.4. attiecīgā informācija ir sniegta sadaļā "Piegāde"

4.5. Preču piegādes noteikumi ir norādīti Preču aprakstos, kā arī Preču pasūtījuma logā "Pasūtīšanas nosacījumi". Parasti preces tiek piegādātas, saskaņā ar interneta vietnes BIGBOX.LV noteikumiem, kas norādīti sadaļā "Piegāde". Pārdevēja norādītie nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs nevar garantēt, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas laikā bez izņēmuma. Izņēmuma gadījumos pasūtījuma termiņu var pagarināt par papildu 1–14 darba dienām, bet par šādu izņēmumu BIGBOX.LV atbildīgais darbinieks informē Pircēju pa tālruni vai e-pastā. Provizorisks Preču piegādes termiņš nav piemērojams gadījumos, kad Pārdevējam Preču nav noliktavā, šādā gadījumā viņam nekavējoties jāinformē Pircējs par pasūtīto Preču trūkumu. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apņemas un piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties. Pārdevējs apņemas vienoties ar Pircēju par citiem piegādes noteikumiem.

4.6. Preces tiek piegādātas visā Latvijas Republikas teritorijā. Piegādes nosacījumi ir norādīti BIGBOX.LV sadaļā "Piegāde".

4.7. Ja pasūtāt vairāk nekā vienu Preci, Preces var tikt piegādātas dažādos laikos. Šajos gadījumos par papildu piegādi nav jāmaksā.

4.8. Preču nejaušas sabojāšanās un nāves gadījumā Preces pāriet Pircēja pārziņā no preču piegādes brīža.

4.9. Ja Preces nevar piegādāt Pircējam vai Pircējs Preces neizņem noteiktajā termiņā un Pircējs ir samaksājis par Precēm iepriekš, Pārdevējs sazinās ar Pircēju un vienojas par citiem piegādes noteikumiem. Ja ar Pircēju neizdodas vienoties par citiem piegādes nosacījumiem (vai Pircējs joprojām nesaņem vai neizņem Preces), par Precēm samaksātā nauda tiek atgriezta Pircējam, izņemot zaudējumus, kas Pārdevējam radušies Preču piegādes dēļ, atmaksu un citu izmaksu dēļ, kas radušies pasūtījuma anulēšanas dēļ.

4.10. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi (kurjerpasta pārvadājumu uzņēmuma pārstāvi) jāpārbauda iesaiņojums un Preču stāvoklis un jāparaksta Preču pieņemšanas-nodošanas akts vai cits Preču nodošanas dokuments. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, preču daudzums vai sortiments (i) ir neatbilstošs, Pircējs vai Pircēja pārstāvis nedrīkst pieņemt sūtījumu. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi aizpilda speciālu sūtījumu pārbaudes protokolu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus. Jaunākā pretenzija par nepareizu Preces komplektāciju, bojājumiem vai citām neatbilstībām jāiesniedz 24 stundu laikā no pakas saņemšanas stundas (no brīža, kad pakas saņemšanu apstiprina ar kurjera parakstu). Ja Pircējs to nedara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču bojājumiem, un Preces tiek uzskatītas par piegādātām nesabojātā iepakojumā. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktu vai citu sūtījuma nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas atbilstošā stāvoklī, iepakojums nav bojāts, Preču piegādē nav trūkumu.

4.11. Pircēja tiesības un pienākumi, kas saistīti ar Preču pieņemšanu un kvalitātes kontroli, ir norādīti BIGBOX.LV sadaļā "Piegāde".

 

5. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

5.1. Pārdevējs garantē Preču kvalitāti (kvalitātes garantija saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem ). Prece atbilst Preces pirkšanas - pārdošanas līgumam, ja:

5.1.1. Prece atbilst Pārdevēja sniegtajam Preces aprakstam;

5.1.2. Prece atbilst parastajām kvalitātes prasībām, kas piemērojamas viena veida Precēm;

5.1.3. Precei ir tās īpašības, kuras Pircējs varēja pamatoti sagaidīt, jeb, kas ir nepieciešamas, lai Prece tiktu izmantota ierastajiem vai speciālajiem mērķiem;

5.1.4. pārdoto Preču daudzums, lielums vai svars atbilst Līguma noteikumiem.

5.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja faktiskais Preces izmērs, forma, krāsa neatbilst BIGBOX.LV Preces attēlam, ņemot vērā aparatūras tehniskos attēlojuma parametrus, ko Pircējs izmantojis, lai Pasūtījuma laikā apskatītu Preci. Pircējam jāvadās ne tikai pēc preces attēla, bet arī detalizēti jāiepazīstas ar preces aprakstu.

5.3. Uz dažām Pārdevēja pārdotajām Precēm attiecas ražotāja garantija. Informācija par to un piemērojamie nosacījumi ir atrodami Precēm pievienotajā ražotāja garantijā. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neatbrīvo Pircēja tiesības saistībā ar zemas kvalitātes Precēm. Sīkāka informācija par preču garantiju ir sniegta BIGBOX.LV sadaļā "Kvalitātes garantija".

5.4. Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek aizstātas un atdotas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu un šo noteikumu prasībām.

5.5. Ja pārdotā prece neatbilst kvalitātes prasībām, tad pēc neatbilstošas kvalitātes Preces iegādes Pircējam ir tiesības pieprasīt:

5.5.1. aizstāt neatbilstošas kvalitātes Preces ar atbilstošas kvalitātes Precēm, izņemot gadījumus, kad Preču trūkumi ir maznozīmīgi vai tie ir radušies Pircēja vainas dēļ;

5.5.2. samazināt Preces cenu;

5.5.3. pieprasīt, ka Pārdevējs saprātīgā termiņā bez maksas novērš Preču trūkumus vai atlīdzina Pircēja izmaksas par to novēršanu, ja trūkumus var novērst;

5.5.4. atgriezt samaksāto naudu un lauzt līgumu, ja Preces trūkums ir būtisks.

5.6. Pircējs var izteikt savu izvēli attiecībā uz to tiesību izmantošanu, kas saistītas ar nekvalitatīvu Preču iegādi, tikai vienlaikus atgriežot Preces atpakaļ Pārdevējam.

5.7. Pircējs nedrīkst lauzt Līgumu, ja Preces defekts ir nenozīmīgs.

5.8. Ja Pircējs ir iegādājies neatbilstošas kvalitātes Preci (Prece ir bojāta, nedarbojas utt.), Preces garantijas remonts tiek veikts bez maksas.

5.9. Garantijas remontu veic autorizēti servisa centri. Iesniedzot Preces garantijas remontam, pietiek ar pirkuma dokumentu vai aizpildītu garantijas karti (ja tā nepieciešama konkrētam Preces izstrādājumam). Informācija par garantijas remontu ir aprakstīta BIGBOX.LV sadaļā "Kvalitātes garantija".

5.10. Ja rodas jautājumi par Preces kvalitāti, Pircējs var sazināties ar BIGBOX.LV atbildīgajām personām elektroniski e-pastā: [email protected] vai pa tālruni 28 44 69 22.

5.11. Gadījumā, ja BIGBOX.LV e-veikalā iegādātā Prece garantijas laikā tiek sabojāta un nav labojama, autorizētais serviss atdod preci un Pircējam izsniedz sertifikātu, kas apstiprina šo faktu. Pircējam, iesniedzot Pārdevējam šo sertifikātu, ir tiesības apmainīt Preci pret citu identisku vai līdzvērtīgu Preci, vai arī BIGBOX.LV apņemas atgriezt samaksāto naudu. Skenētais sertifikāts jānosūta atbildīgajam BIGBOX.LV darbiniekam uz e-pastu [email protected] vai jāinformē, zvanot pa tālruni 28 44 69 22, lai vienotos par turpmākām maiņas precēm vai naudas atgriešanas procedūrām.

5.12. Pircējs var izmantot tiesības atgriezt neatbilstošas kvalitātes preces kvalitātes garantijas laikā, kas norādīts Preču pirkuma dokumentā.

5.13. Nauda par neatbilstošas kvalitātes precēm tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atgriešanas pieprasījuma iesniegšanas un Preces atgriešanas Pārdevējam. Ja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad Produkts tiek faktiski atgriezts Pārdevējam. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

5.14. Nauda netiek atmaksāta par precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ sabojātas vai ļaunprātīgi izmantotas neparedzētā veidā vai neatbilstoši lietošanas noteikumiem.

5.15. Nepareizi noteiktu Preču kvalitāte var tikt norādīta Preču pievienotajās garantijas kartēs.

5.16. Ja Pircējam nav piegādātas Pircēja pasūtītās Preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, jāinformē Pārdevējs e-pastā [email protected] vai zvanot pa tālruni 28 44 69 22. Pārdevējs nekavējoties apmaksā Preces vērtību un aizvieto tās ar Pircēja pasūtītajām Precēm. Ja Pārdevējam pasūtīto Preču vairs nav, Pārdevējs naudu Pircējam atgriež ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 

6. LĪGUMA ATCELŠANA

6.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam un atgriežot atbilstošas kvalitātes preces.

6.2. Atbilstošas kvalitātes Preču atgriešana nozīmē to, ka Pircējs ir mainījis savas domas vai nolēmis Preci neizņemt citu iemeslu dēļ minētajās 14 dienās, viņam ir pienākums informēt Pārdevēju, lauzt Līgumu un atgūt samaksāto naudu šādā secībā:

6.2.1. Pircējam ir tiesības lauzt pirkšanas-pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu par Preci 14 kalendāro dienu laikā no Preces piegādes dienas (Pircējs apstiprina sūtījuma pieņemšanu ar parakstu kurjeram);

6.2.2. Ja Pircējs izmanto tiesības lauzt līgumu, kad par preci tiek veikta pilnīga vai daļēja samaksa, saskaņā ar patēriņa kredītlīgumu, kas šim nolūkam noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju vai Pārdevēju un trešo personu, tad šis patērētāja kredītlīgums ir jāizbeidz bez jebkādām papildu saistībām pret Pircēju.

6.3. Pircējs izsaka vēlmi lauzt līgumu rakstiskā veidā, nosūtot paziņojumu Pārdevējam uz e-pastu [email protected]. Pārdevējs nekavējoties apstiprina paziņojuma saņemšanu. Atmaksas pieprasījumā ir detalizēta informācija par pasūtījumu: pasūtījuma numurs, datums, prece, cena, piegādes datums, rēķins par atmaksu. Gadījumā, ja nauda tiek atgriezta citas personas kontā, nevis Pircēja, ir jāiesniedz pilnvara, ko Pircējs ir izsniedzis trešajai personai, lai saņemtu naudas atgriešanu.

6.4. Preces tiek atgrieztas BIGBOX.LV birojā, uz adresi Savanoriu pr. 441B, Kauņā, LT-49185. Ja preces netiek atgrieztas tieši norādītajā birojā, Pircējam jāizvēlas preces atgriezt, izmantojot kurjerpastu, nodrošinot Preču atgriešanu Pārdevējam.

6.5. Laužot līgumu un atgriežot kvalitatīvas preces, Pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:

6.5.1. atgrieztajai Precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iesaiņojumā;

6.5.2. Precei jābūt nelietotai un Pircēja nebojātai;

6.5.3. Precei nedrīkst tikt zaudēts komerciālais izskats (nesabojātas etiķetes, noņemta aizsargplēve utt.);

6.5.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu to ir saņēmis Pircējs;

6.5.5. atgriežot Preci, nepieciešams uzrādīt tās pirkuma dokumentu, garantijas karti (ja tā ir izsniegta);

6.6. Ja Pircējs lauž līgumu, tiek atmaksāta visa par Precēm samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izmaksas. Ja tiek atgriezta tikai daļa no Precēm, piegādes izmaksas tiek atlīdzinātas tikai tad, ja uz tā paša Preču pasūtījuma atlikušajām precēm tiek piemērota zemāka likme nekā likme, kas tiek piemērota, iegādājoties Preces kopā ar atgrieztajām Precēm, un tikai tādā mērā, kādā pastāv starpība starp minētajiem tarifiem.

6.7. Pārdevējam ir tiesības atskaitīt piešķirtās papildu atlaides summu no Pircējam atgrieztās summas, ja Pircējs izmantoja papildu piedāvājuma atlaides priekšrocības un vēlāk no piedāvājuma, kuram tika piemērota atlaide, atcēla (atdeva) vismaz vienu kvalitatīvu preci.

 

7. ATBILSTOŠU KVALITATĪVU PREČU MAIŅA

7.1. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas var aizstāt iegādāto Preci ar analogu cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas Preci. Ja Preču maiņas rezultātā rodas cenas starpība, Pircējam ir jāsamaksā Pārdevējam cenas starpība. Pircējs izsaka vēlmi mainīt Preci rakstiskā veidā, nosūtot paziņojumu Pārdevējam uz e-pastu [email protected].

7.2. Pircējs var izmantot savas tiesības mainīt Preci (tās formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas dēļ)

8. PIRCĒJA UN PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējs:

8.1.1. saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas likumiem ir tiesīgs iepirkties vietnē BIGBOX.LV.

8.1.2. ir tiesīgs slēgt Līgumu vai to lauzt, mainīt vai atgriezt kvalitatīvu produktu saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajos noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos;

8.1.3. pēc bojātas Preces iegādes ir tiesīgs uz pārkāpto tiesību aizsardzību;

8.1.4. apņemas Pircēja personīgajā vidē un (vai), iesniedzot Preču pasūtījumu, norādīt tikai pareizos un pilnīgos datus, kas nepieciešami Preču pasūtīšanai, atjaunināt datus tūlīt pēc to izmaiņām;

8.1.5. apņemas godīgi un godprātīgi izmantot BIGBOX.LV sniegtos pakalpojumus un pārvaldīt savu Pircēja personīgo vidi. Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja tiesības izmantot Pircēja personīgo vidi bez iepriekšēja paziņojuma, ja Pircējs to izmanto negodīgiem vai prettiesiskiem nolūkiem;

8.1.6. veic samaksu Pārdevējam par nopirktajām precēm un pakalpojumiem;

8.1.7. piekrīt šo noteikumu un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

8.2. Pārdevējs:

8.2.1. ir tiesīgs mainīt šos Noteikumus, e-veikala funkcijas, e-veikala BIGBOX.LV preču piedāvājumu, apjomu un raksturu. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu;

8.2.2. ir tiesīgs atcelt pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties apmaksu, izmantojot interneta banku vai bankas pārskaitījumu kā maksājuma veidu, 2 darba dienu laikā nav veicis samaksu par Precēm;

8.2.3. pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas šajos noteikumos un citos vietējos likumos, ko pieņēmis Pārdevējs, un Latvijas Republikas tiesību akti ;

8.2.4. apņemas pielikt pūles, lai savlaicīgi un pienācīgi izpildītu Pircēja pasūtījumu;

8.2.5. apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju;

8.2.6. respektēt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai saskaņā ar šo Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktu noteikto kārtību;

8.2.7. ja nav iespējams Pircējam piegādāt pasūtītās preces, apņemas piedāvāt Pircējam citu Preci, iepriekš par to informējot Pircēju. Ja Pircējs atsakās pieņemt citu Preci, kas īpašību ziņā ir līdzvērtīga pasūtītajai Precei, Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu un atcelt pasūtījumu.

 

9. ATBILDĪBA

9.1. Pircējs ir atbildīgs par visām savām darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu BIGBOX.LV, ieskaitot atbildību par viņa personīgajiem un pieteikšanās datiem Pircēja personīgajā vidē, to uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Pircējs uzņemas atbildību par Pircēja personīgās vides izmantošanas piekļuvi trešajām personām. Ja trešās personas piekļūst Pircēja personīgajai videi, Pārdevējs uztver to kā Pircēju.

9.2. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad Pircējs cieš zaudējumus sakarā ar to, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un norādījumiem, nav lasījis šos Noteikumus un šajos Noteikumos norādītās informācijas atsauces, Privātuma politiku vai citus dokumentus, pat gadījumos, ja tas nebija iespējams vai jebkādā veidā tika ierobežots.

9.3. Puses ir atbildīgas par BIGBOX.LV e-veikalā noslēgto līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

9.4. Pārdevējs pārdod preces e-veikalā BIGBOX.LV tikai Pircēja sadzīves vai personīgai lietošanai. Pircējs piekrīt neizmantot Preces komerciāliem, biznesa, pakalpojumu sniegšanas vai tālākpārdošanas mērķiem, un Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja peļņas zaudējumu, biznesa zaudējumiem, darbības pārtraukšanu vai biznesa iespēju zaudēšanu.

9.5. Pārdevējs neatbild par citu personu sniegto informāciju interneta vietnē, pat, ja Pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu cilvēku interneta vietnēm.

 

10. INFORMĀCIJA

10.1. Šajos noteikumos minētos paziņojumus sagatavo rakstiski, un tos ietver, sūtot e-pastu. Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam nosūta e-pastā vai īsziņā, kas norādīts Pircēja personīgajā Pircēja vidē vai norādīts pasūtījuma veikšanas laikā.

10.2. Pircējs visus paziņojumus pārdevējam sniedz pa tālruni: 28 44 69 22 vai e- pastā: [email protected].

 

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu no Līguma izrietošu saistību neizpildi vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir notikusi tādu notikumu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt (nepārvarama vara).

11.2. Notikums, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt, ir attiecināms uz jebkuru darbību vai notikumu, ko Pārdevējs nevar kontrolēt (nepārvarama vara).

11.3. Gadījumā, ja rodas situācija, kuru Pārdevējs nevar ietekmēt, un kas ietekmē Pārdevēja saistību pienācīgu izpildi saskaņā ar Līgumu:

11.3.1. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju; un

11.3.2. Pārdevēja Līguma izrietošo saistību izpilde tiek apturēta, un saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz tādu laiku, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Ja situācija, kas nav atkarīga no Pārdevēja, ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs vienojas par jaunu piegādes datumu pēc notikuma atrisināšanas beigām, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

 

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Šos Noteikumus Pārdevējs var mainīt vienpusēji. Pārdevējs informē Pircēju par Noteikumu izmaiņām Pircēja personīgajā vidē. Ja pēc Noteikumu grozīšanas Pircējs turpina izmantot interneta veikalu BIGBOX.LV, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt atjauninātajiem Noteikumiem.

12.2. Šie Noteikumi attiecas uz visiem Līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju.

12.3. Pircējam ir tiesības iesniegt pretenzijas Pārdevējam par iegādātajām precēm un (vai) pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

12.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstisko pretenziju, Pircējs (fiziska persona, patērētājs) var iesniegt savu pieprasījumu/sūdzību par precēm, kas iegādātas BIGBOX.LV vietnē Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, e-pasts [email protected], tālrunis 65452554, kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības centra teritoriālajām apakšnodaļām novados) - vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.

12.5. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumi.