Informācija
Preču katalogs

Kvalitātes garantija

Visas elektronikas preces, kuras pārdod BIGBOX.LV, vietnē, ir paredzētas Eiropas reģionālajam tirgum, tāpēc uz visām precēm attiecas garantijas noteikumi un ražotāju noteiktās prasības. Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu visām precēm piemēro vismaz 24 mēnešu garantijas periodu. Juridiskām personām garantijas laiks nav/nav piemērojams atbilstoši ražotāju noteiktajiem garantijas periodiem.

*garantija neattiecas uz programmatūru

Turklāt, iegādājoties preces, ir iespējams pasūtīt garantijas pagarināšanas pakalpojumu. Plašāku informāciju var atrast šeit.

UZMANĪBU: Ja BIGBOX.LV interneta veikalā nopirktā prece ir bojāta, sazinieties ar veikalu e-pastā [email protected] vai pa tālruni: 28 44 69 22.

Ja BIGBOX.LV interneta veikalā nopirktā prece garantijas laikā ir sabojājusies:

Ja produkts sabojājas garantijas laikā, garantijas remonts tiek veikts bez maksas;

Garantijas remontu veic autorizēti servisa centri;

Iesniedzot preci garantijas remontam, pietiek ar pirkuma dokumentu vai aizpildītu garantijas lapu (ja tā ir nepieciešama konkrētai precei);

Atdodot tālruni garantijas remontam, atslēdzieties no tajā esošajiem kontiem un noņemiet telefona ieslēgšanas paroli vai citus drošības risinājumus.

SVARĪGI: Ja garantijas remontam piegādātais telefons ir sabojāts ūdens vai mitruma dēļ, un piegādes laikā jūs par to nepaziņojāt un, ja servisā konstatē bojājumus mitruma vai ūdens dēļ, jums, iespējams, būs jāatmaksā diagnostikas izmaksas - 25 Eur.

Ražotāja garantija neattiecas uz dabiski bojātām ierīces detaļām un mehānisku bojājumu gadījumā. Tomēr, ja rodas problēmas, vienmēr iesakām sazināties ar BIGBOX.LV atbildīgajām personām pa e-pastu: [email protected], vai telefoniski 28 44 69 22, kur sniegs visu nepieciešamo informāciju un ieteiks vispieņemamāko problēmas risinājumu.

UZMANĪBU: Jūs saņemsiet faktūrrēķinu saskaņā ar garantijas karti e-pastā, kad jūsu pasūtījums būs izsūtīts. Piesakoties savā lietotāja kontā mūsu veikalā, pasūtījumu vēsturē jūs varēsiet atrast visus rēķinus, kurus jebkad esat izveidojis katram jūsu pasūtījumam.

Papildu informācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem vairumā gadījumu pietiek ar pirkuma dokumentu (kases čeku, rēķinu vai līzinga līgumu), ja tajā ir precīzi norādīts produkts. Šāds dokuments apstiprina preču pirkšanas datumu un personu, kas iegādājusies aprīkojumu. Pārdevēja garantijas karte papildus jāiesniedz tikai tad, ja pirkuma dokumentā nav norādīts iekārtas modelis (tad garantijas dokumentā jāietver aprīkojuma identifikācijas dati). Ja tomēr sūtījumā neatradāt garantijas karti, sazinieties ar BIGBOX.LV atbildīgo personu e-pastā: [email protected], vai pa telefonu: 28 44 69 22, kur jūs informēs par preces garantijas pakalpojumu konkrētajai precei un sniegs visu nepieciešamo palīdzību.  Garantijas pakalpojuma veidlapu varat nosūtīt mūsu darbiniekam vai arī varat lejupielādēt to, noklikšķinot uz šīs saites.

SVARĪGI: Ja gadās, ka BIGBOX.LV interneta veikalā iegādātā prece garantijas laikā tiek sabojāta un nav labojama, autorizētais serviss klientam atdod sertifikātu, kas apstiprina šo faktu, klientam ir tiesības apmainīt bojāto preci pret tādu pašu vai citu piemērotu preci vai BIGBOX.LV apņemas atgriezt samaksāto naudu. Ja rodas šāda situācija, nosūtiet ieskenētu sertifikātu BIGBOX.LV atbildīgajam darbiniekam uz e-pastu [email protected] vai zvaniet pa tālruni 28 44 69 22 un vienojieties par turpmāku preču apmaiņas vai naudas atmaksas kārtību.

- remontētām vai mainītām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas periodu;

- uz informāciju, kas atrodama informācijas nesējos, garantija neattiecas. Datu zaudēšanas vai atjaunošanas izmaksas netiek segtas;

- portatīvo datoru akumulatoriem to dabiskā nolietojuma dēļ garantija ir no 6 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no ražotāja.

 

Garantijas saistības tiek izbeigtas šādos gadījumos:

Bojājumu gadījumā dabas katastrofu dēļ (zibens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks);

Ja rodas bojājumi strāvas padeves pārtraukumu dēļ;

Nestabilas sprieguma padeves gadījumā (ja telpā, kurā izmantosiet preci, ir sprieguma svārstības, ieteicams iegādāties sprieguma regulēšanas ierīci, kas palīdzēs izvairīties no bojājumiem, jo netiek piemērota garantija sprieguma svārstību izraisītiem bojājumiem);

Bojājumi, kas radušies nepareizu ekspluatācijas apstākļu dēļ;

Bojājumi vai bojājumu gadījumi, kas radušies tīrīšanas, berzes, skrāpēšanas dēļ;

Ierīce tīši vai nolaidības dēļ tika kratīta, sabojāta, izjaukta;

Bojājumu gadījumā, ko izraisa šķidrumu vai svešķermeņu iekļūšana ierīcē (putekļi, smiltis, ķīmiskas vielas, pārtika utt.);

Rūsa, krāsas maiņas gadījumā (dzeltēšana, piesārņojums utt.);

Ierīce netika izmantota paredzētajam mērķim;

Bojājumus ir novērsis nepilnvarots servisa darbinieks/cita persona;

Ja sērijas numurs tiek mainīts, izdzēsts vai to nevar noteikt;

Ierīce tikusi izmantota, pārkāpjot lietošanas instrukcijas un garantijas vēstuli.