Preču katalogs

Mikseris Bosch MFQ4020

Īpašības
RažotājsBosch
Korpusa materiāls +Plastmasa
Ātruma pozīciju skaits +5
Turbo režīms +
Mīklas mīcīšanas āķis +Ir
Pulsa režīms +
Produkta kategorijaPutotāji
KrāsaBalts
Jauda0,45 kW

Bosch pārdošanas veicināšanas akcijas “Jūsu virtuvei – Bosch, Jūsu ērtībai – 100 dienu atgriešanas garantija” noteikumi.
1. JĒDZIENI
1.1. Akcijas organizators (Organizators) – SIA BSH Home Appliances AB filiāle Latvija, kuru pārstāv UAB SPARK LT, juridiskās personas kods 304139541, mītnes adrese – Gerosios Vilties ielā 22A-2,LT- 03145 Viļņa, e-pasta adrese [email protected] , tālr. nr. 26572362 (darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00), un kura organizē akciju “Jūsu virtuvei – Bosch, Jūsu ērtībai – 100 dienu atgriešanas garantija” (turpmāk – Akcija), kura tiek īstenota saskaņā ar tālāk sniegtajiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).
1.2. Akcijas dalībnieks (Pircējs) - fiziska persona, kura iegādājusies jebkuru šo Noteikumu 2.2. punktā norādīto BOSCH mazās virtuves tehnikas ierīces modeli akcijas laikā jebkurā partnera veikalā.
2. AKCIJA
2.1. Akcijas laiks: periodā no 2022. gada 15. novembra – 2023. gada 15. janvārim.
2.2. Akcijā piedalās BOSCH mazās virtuves tehnikas ierīču modeļi (Prece):
Pārtikas pārstrādātāj: MUM9A66R00; MUM5XW20; MUM58020; MUM58720; MUM58920; MUM58K20; MUM58L20; MUMS2EW40; MUMS2EW20; MUMS2VM00; MUMS2EW00; MUMS2AW00; MUMS2TW00; MCM3501M; MCM3201B; MCM3110W; MUM5XW40; MUM58A20; MUM58MG60; MUM58NP60; MUMS2VM40; MUMS2VS30; MUMS2EW30; MUMS2EB01; MUMS2ER01; MUMS2EW01; MUM59M55; MUM58243; MUM5X10W.
Rokas maisītāji: MFQ4980B; MFQ49700; MFQ49300; MFQ4080; MFQ4070; MFQ4030L; MFQ4030K; MFQ40301; MFQ40302; MFQ40303; MFQ4030; MFQ4020; MFQ36480; MFQ3650X; MFQ36440; MFQ36400; MFQ2420B; MFQ3030; MFQ3010; MFQ4990B; MFQ4850; MFQ4930B; MFQ4840; MFQ4730; MFQ2520B; MFQ2600X; MFQ2600G; MFQ2210D; MFQ2210P; MFQ22100; MFQ24200; MFQP1000.
Blenderi: MMB6382M; MMB6172S; MMB2111M; MMB2111S; MMB2111T; MC812M865; MC812W872; MC812M844; MC812S814; MC812S820; MC812B816; MC812W620; MC812W501; MCM3PM386; MCM3401M; MFW66020; MFW3X10B; MFW3612A; MFW3520W; MFW2510W; MMBV625M; MMBH6P6B; MMBH4P3B; MMB6384M; MMB6174S; MMB6141B; MMB6141S; MMB6172B.
Rokas blenderi: MS6CM6120; MS8CM61X1; MS8CM61V1; MS6CM61V2; MS6CB61V1; MSM67170; MS6CA4120; MSM66150; MSM66050; MSM66020; MSM64010; MSM2650B; MSM14500; MSM14100; MSM6B100; MFZ3500; MS8CM6190; MS8CM6160; MS8CM6110; MS6CM6166; MS8CM61V5; MS6CB61V5; MS62B6190; MS64M6170; MS6CM4160; MS61B6150; MSM66155; MS6CA41H50; MS62M6110; MS6CM4150; MS6CM4110; MS6CA4150; MS61A4110; MSM66120; MSM2620B; MSM26130; MSM16500; MSM24500; MSM2610B; MSM2410DW; MSM2410PW; MSM14200; MSMP1000.
Gaļas maļamās mašīnas: MFW68660; MFW3X15W; MFW3850B; MFW45020; MFW2515W.
Sulu spiedes: MESM731M; MES4010; MES3500; MES25A0; MCP72GPB; MCP3500N; MESM500W.

2.3. Akcijas dalībnieki: visi Pircēji, kuri Akcijas laikā iegādājušies jebkuru Akcijas preci un ir samaksājuši pilnu Akcijas preces cenu. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas.
2.4. Akcijas prece: Noteikumos norādītajā Akcijas laikā pirktais jebkura 2.2. punktā norādītā modeļa BOSCH mazās virtuves tehnikas ierīce, kuru Pircējs lieto personīgām, sadzīves, nekomerciālām vajadzībām (piem., to nebija pirkusi un / vai lietojusi juridiska persona, tā nav lietota jebkādā komerciālā darbībā, tā nav bijusi nodota trešajām personām un tml.).
2.5. Akcijas gaita: Ja pircējs ir neapmierināts ar Akcijas preci, var Akcijas preci atdot atpakaļ Noteikumos norādītā kārtībā un saņemt atpakaļ faktiski par Akcijas preci samaksāto naudas summu. Akcijas prece ir jāatdod atpakaļ ne vēlāk kā 100 dienu laikā no Akcijas preces iegādāšanās dienas, t.i., no kases čekā / rēķinā norādītā iegādes datuma, ne vēlāk kā 2023. gada 25. aprīlī. Atdošanas datums tiek apstiprināts, Organizatoram izdodot / izsūtot sūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu uz Anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru (izsūtot īsziņu), ar dokumentiem (ja Akcijas prece tiek atdota, nosūtot pa pastu vai izmantojot kurjeru pakalpojumus) vai preču pieņemšanas aktu (ja Akcijas prece tiek atdota, tieši piegādājot Organizatoram).
2.6. Akcijas preces atmaksas nosacījumi:
2.6.1. Pircējam, ja tas grib atdot atpakaļ Akcijas preci, ir jāpiegādā tā bez ārējiem un iekšējiem mehāniskiem un elektroniskiem defektiem un izmaiņām, pilnā komplektācijā (ieskaitot oriģinālo iepakojumu), tīra un kārtīga, bez smakām, bez citiem nepiederošiem priekšmetiem. Akcijas precei ir jābūt arī bez slēptiem defektiem, tai jāstrādā, jāatbilst sākotnējām tehniskajām ierīces prasībām. Par atpakaļ atdodamās Akcijas preces stāvokļa atbilstību lemj Organizators.
2.6.2. Pircējam ir jābūt Akcijas preces pirkšanas čeka oriģinālam, kurā norādīts preces modelis un cena, un tas jāiesniedz, atdodot atpakaļ Akcijas preci;
2.6.3. atdodot Akcijas preci, Akcijas dalībniekam ir jāiesniedz pilnīgi, skaidri un saprotami aizpildīta Anketa, kurā jābūt pilnīgi aizpildītiem šādiem Pircēja datiem: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, bankas konta numurs.
2.6.4. Pircējam noteiktām prasībām atbilstoša Akcijas prece ir jāatdod: SIA SORBUM LV, Jūrkalnes ielā 15, Rīga, LV-1046, (ieeja no fasādes puses, durvju kods 11).
3. NAUDAS ATMAKSA
3.1. Pircējam šajos Noteikumos noteiktā kārtībā atdodot atpakaļ Akcijas preci, naudas atmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Norēķināšanās notiek 10 darba dienu laikā no pienācīgas Akcijas preces atpakaļatdošanas un Organizatora apstiprinājuma, ka atgriežamā Akcijas prece ir pienācīgas kvalitātes un izskata, kā tas noteikts šo Noteikumu 2.6.1. punktā.
3.2. Organizators 5 darba dienu laikā no Preces saņemšanas informēs Pircēju, ja naudas atmaksai radīsies šķēršļi, un norādīs iemeslu. Tādā gadījumā Pircējam 10 darba dienu laikā, rēķinot no Preces atpakaļatdošanas dienas, vajadzēs paņemt Preci atpakaļ uz sava rēķina. Kad beidzas šis laiks, Organizatoram ir tiesības disponēt Preci pēc saviem ieskatiem, bet Pircējs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Organizatoru.
3.3. Ja Anketā sniegtā adrese vai kontaktinformācija ir neskaidra un ar Pircēju nav iespējams sazināties, Organizators glabās Pircēja Preci 30 kalendārās dienas no saņemšanas datuma, gaidot Pircēja pieprasījumu. Kad beidzas šis laiks, Organizatoram ir tiesības disponēt Preci pēc saviem ieskatiem, bet Pircējs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Organizatoru.
3.4. Katrs Pircējs, kas prasa atmaksāt naudu, pats ir atbildīgs par sūtījuma piegādi, nenokavējot termiņu, tāpat par sekām, ja nav iesniedzis pilnīgu vai iesniedzis neskaidru informāciju. Pasta kvīts, kas apstiprina, ka sūtījums ticis pieņemts izsūtīšanai, nav dokuments, kas pierāda, ka Organizators to ir saņēmis.
4. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Akciju, izskata Organizators.
4.2. Pretenzijas, kas saistītas ar naudas summas, kas atbilst pirkuma cenai, atmaksu ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta Organizatoram ar ierakstītu pastu uz adresi: UAB SPARK LT, Gerosios Vilties ielā 22A-2, 03145, Viļņa, Lietuva, līdz 2023. gada 25. aprīlīm.
4.3. Organizatoram pretenzija ir jāizskata un uz to jāatbild ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, ja vien pēc Organizatora domām pretenzijas izskatīšanai nav nepieciešams ilgāks laiks. Tādā gadījumā Organizatoram par to jāinformē Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas.
5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
5.1. Organizators garantē, ka Pircēju personas dati tiks apstrādāti likumīgi, ievērojot likumu un citu normatīvo aktu prasības. Akcijas laikā savāktie dati tiks izmantoti tikai ar naudas atmaksas procedūru saistītiem mērķiem, t.i. lai veiktu naudas pārskaitījumu Pircēja kontā, kā arī lai sazinātos ar Pircēju, ja rodas jautājumi vai tml. (tiesiskais pamats – likumīga Organizatora interese organizēt un īstenot Akciju).
5.2. Datu pārvaldes rekvizīti: UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIĀLE VIĻŅĀ; juridiskās personas kods: 301500883; reģistrēta juridiskā adrese: J. Balčikonio ielā 9, Viļņa; tālr. nr. +370 5 2639115; e-pasts: [email protected]
Pircējs, piedaloties Akcijā un sniedzot savus personas datus, piekrīt tam, ka viņa personas dati tiek apstrādāti šajos Noteikumos un likumos noteiktajā kārtībā.
5.3. Datu apstrādātāja rekvizīti: UAB SPARK LT, Reģ. Nr. 304139541, juridiskā adrese – Gerosios Vilties ielā 22A-2, 03145 Viļņa, e-pasts: [email protected], tālr. nr+370 659 27088 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00). SIA SORBUM LV, Reģ. Nr. 40103605552, juridiskā adrese – Jūrkalnes ielā 15, Rīga, LV 1046, e-pasts: [email protected] , tālr. nr. +371 26572362 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00).
5.4. Pircējam ir piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības saistībā ar viņa datu apstrādi:
- zināt (būt informētam (-ai) par savu personas datu apstrādi (tiesības zināt);
- iepazīties ar Datu pārvaldītāja apstrādājamiem Jūsu datiem, kā arī ar to, kādā veidā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazināties);
- pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt Jūsu personas datus (tiesības pieprasīt izlabot);
- pieprasīt izdzēst ar Jums saistītus personas datus (tiesības „tikt aizmirstam“);
- pieprasīt, lai mēs ierobežojam ar Jums saistītu personas datu apstrādi (tiesības ierobežot);
- pieprasīt pārcelt mums sniegtus datus (tiesības uz datu pārceļamību);
- jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, kad šāda apstrāde tiek veikta publisko interešu labā, likumīgās mūsu vai trešās puses interesēs, kā arī kad personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu (tiesības nepiekrist);
- atsaukt savu piekrišanu apstrādāt savus personas datus, ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata. 
Vienmēr cenšamies pienācīgi nodrošināt Jūsu tiesības un operatīvi reaģēt uz jebkuru iespējamu to īstenošanas pārkāpšanu, tāpēc, ja Jums rodas jebkādi jautājumi mūsu apstrādājamiem Jūsu personas dokumentiem, lūdzam vispirms sazināties ar mums. Turklāt pievēršam uzmanību, ka visos gadījumos Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai. Mēs sniedzam Jums iespēju ērtā veidā īstenot šīs savas tiesības. To varat izdarīt piezvanot pa tālruni +370 659 27088 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00), vai arī sazinoties ar mums uz e-pastu: [email protected]
5.5. Pircēja personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ šie dati tika savākti un apstrādāti, tomēr jebkurā gadījumā ne ilgāk par 2 gadiem no datu saņemšanas dienas.
6. CITI NOSACĪJUMI
6.1. Personas, kas piedalās Akcijā, apstiprina, ka piekrīt visiem Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
6.2. Organizatoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt Noteikumus, par to publiski paziņojot tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi zaudējumi Noteikumu grozīšanas dēļ netiek atlīdzināti.
6.3. Visos šajos Noteikumos neapspriestos jautājumos Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu, vadoties pēc piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
6.4. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju jebkurā laikā, ja notiktu būtiska šo Noteikumu pārkāpšana un / vai ļaunprātīga to izmantošana vai nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ. Par Akcijas pārtraukšanu Organizatoram ir jāpaziņo tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi zaudējumi Akcijas pārtraukšanas dēļ netiek atlīdzināti.
6.5. Pircējs var tikt svītrots no Akcijas dalībnieku saraksta un viņam var atteikt atmaksāt naudu par Akcijas preci, ja Organizators konstatē, ka Pircējs rīkojies krāpnieciski, centies panākt neapzinīgus mērķus vai nav ievērojis šos Noteikumus

Klientu atsauksmes par šo preci